Skip links

TERMENI ȘI CONDIȚII

La adresa www.profluo.com se regăsesc informații (texte, poze, baze de date etc. ) care constituie conținutul site-ului www.profluo.com, proprietatea PROFLUO MIND SRL, cu sediul social în ROMÂNIA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, LOCALITATE PUCIOASA, ALEEA ARDEALULUI, BL.D4, ET.2, AP.11, Spațiul Nr. 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J15/522/2022, CUI 45911834. Orice preluare a conținutului (integrală sau parțială) în alte scopuri decât în interes personal este sancționată de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală.

Informațiile oferite în cadrul prezentului website (www.profluo.comsunt în limba română sau/și în limba engleză, fără a exclude prezentarea acestora în alte limbi.

Folosirea site-ului www.profluo.com implică acceptarea termenilor și condițiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare.

Pentru folosirea site-ului în cele mai bune condiții, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor. PROFLUO MIND SRL își asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără altă notificare. Când se accesează acest capitol de pe site (termeni și condiții), se parcurge varianta cea mai nouă a acestui contract.

1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Prin accesarea site-ului sunteți de acord ca utilizarea să se facă pe propria dumneavoastră răspundere. PROFLUO MIND SRL nu este responsabil pentru niciun incident direct sau indirect sau orice alte pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natură care pot apărea ca urmare a accesării sau navigării în site sau prin intermediul descărcărilor de date (text, imagini, video sau audio).

Conținutul site-ului www.profluo.com a fost alcătuit cu cea mai mare atenție pentru introducerea corectă a datelor și respectarea acurateței informațiilor. Totuși, erorile nu sunt imposibile. De aceea, PROFLUO MIND SRL nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare în ceea ce privește imaginile, caracteristicile, etc.

PROFLUO MIND SRL nu este responsabil de nicio daună provocată de viruși, bug-uri, acțiuni umane sau orice defecțiune a sistemului informatic, sau orice alte erori, defecțiuni sau întârzieri de comunicații în transmisiile pe dispozitive. Toate informațiile și materialele conținute pe acest site sunt furnizate în mod gratuit, fără niciun fel de garanție. PROFLUO MIND SRL nu va fi responsabil în nicio circumstanță pentru nicio daună directă, indirectă, accidentală sau specială care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site și nu va fi responsabil de orice daune ce sunt rezultat a greșelilor, omisiunilor, întreruperilor, erorilor, defecțiunilor, întârzierilor în funcționare sau transmisie sau orice neîndeplinire de performanță a site-ului.

Prin accesarea site-ului, vizitatorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile site-ului și condițiile în care se desfășoară procesul de contact și/sau cerere de ofertă, așa cum sunt ele prezentate pe site.

2. PUBLICITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE

Utilizatorul nu va face publică, unor terți, prin orice mijloace, nicio informație cu caracter privat primită de la PROFLUO MIND SRL, sub sancțiunea obligării acestuia la plata de daune interese.

De asemenea, PROFLUO MIND SRL nu va face publică niciunei terțe părți nicio informație transmisă fără acordul scris al utilizatorului, cu excepția partenerilor agreați, furnizori de servicii cu care există un contract prin care se protejează aceste date. Citiți documentul politici de confidențialitate.

3. LEGĂTURI

Site-ul www.profluo.com poate conține linkuri către alte site-uri sau alte surse. PROFLUO MIND SRL nu este responsabil pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau sursele spre care trimit aceste linkuri.

4. FRAUDĂ

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI WWW.PROFLUO.COM SAU DE A AFECTA FUNCȚIONAREA SERVERULUI CARE GĂZDUIEȘTE SITE-UL WWW.PROFLUO.COM VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI ȘI VA DECLANȘA URMĂRIREA PENALĂ ÎMPOTRIVA AUTORULUI SAU AUTORILOR ACESTOR FAPTE.

5. SECURITATEA DATELOR PERSONALE ȘI A INFORMAȚIILOR

Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către PROFLUO MIND SRL numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile și datele din formularul de contact și cel de cerere de ofertă vor fi folosite numai pentru a răspunde solicitărilor emitentului. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

PROFLUO MIND SRL nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

Din 25 mai 2018, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) denumit în continuare „Regulamentul GDPR”, PROFLUO MIND SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de vizitator. Scopul colectării datelor este de răspundere vis-a-vis de solicitările vizitatorilor, așa cum apare descris în politica de confidențialitate.

Conform Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:

  1. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.
  2. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.
  3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate in Regulamentul GDPR.
  4. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.
  5. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și de a le transmite către un al operator.
  6. Dreptul la opoziție: dreptul de a va opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.
  7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri ,care produce efecte juridice care va privesc sau va afectează în mod similar într-o măsura semnificativă.
  8. Dreptul sa va adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugam să vă adresați prin cerere scrisă, datată și semnată la adresa e-mail: dpo@profluo.com.com ori la adresa poștală: ROMÂNIA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, LOCALITATE PUCIOASA, ALEEA ARDEALULUI, BL.D4, ET.2, AP.11, Spațiul Nr. 1, în atenția RESPONSABILULUI PENTRU DATE PERSONALE – BOGDAN NĂFORNIȚĂ.

6. LITIGII. LEGEA APLICABILĂ

Orice litigiu apărut va fi rezolvat prin înțelegere între cele două părți (pe cale amiabila). În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române, de pe raza sediului social al PROFLUO MIND SRL.

PROFLUO MIND SRL nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a „Termenilor și condițiilor”.

e-Factura: Provocări, soluții și oportunități pentru companii
Află cum poți naviga provocările e-Factura din eBook-ul nostru gratuit.
e-Factura: Provocări, soluții și oportunități pentru companii
Află cum poți naviga provocările e-Factura din eBook-ul nostru gratuit.

Ai nevoie de implementări personalizate?

Discută cu unul dintre consultanții noștri pentru a customiza soluția în funcție de propriile specificații tehnice.

Suntem alături de tine în călătoria spre digitalizare și automatizarea contabilității.

Completează formularul și programează un demo gratuit cu echipa Profluo!

Pregătește-ți afacerea pentru viitor cu o soluție digitală, scalabilă și sigură!

Completează formularul, iar unul dintre consultanții noștri te va contacta pentru a discuta despre nevoile tale.

E-Factura nu trebuie să fie un proces dificil.
Profluo îți vine în ajutor pentru ca tu să ai mai mult timp pentru acțiuni cu valoare adăugată.

Completează formularul și programează un demo gratuit!

Discută cu un consultant și descoperă toate beneficiile de care te poți bucura cu Profluo!